loader

Hotarare de Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie

(Hotarare de Guvern nr. 807 / 17 septembrie 2014 publicata in Monitorul Oficial nr. 714 in data de 30 septembrie 2014)

Hotararea de Guvern instituie o noua schema de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii in toate sectoarele de activitate cu cateva exceptii expres mentionate (e.g. activitati in domeniul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, constructii, transport, telecomunicatii, etc.).


Ajutorul de stat consta in acordarea de fonduri nerambursabile. Tinta este investitiilor cu impact major in economie. Intensitatea maxima a ajutorului de stat precum si nivelul maxim pe regiuni prevazute in aceasta Hotarare sunt dupa cum urmeaza:

  • pentru investitii in Bucuresti: 15% dar nu mai mult de 11,25 mil EUR, pentru perioada 2014 – 2017 si 10% pentru perioada 2018 – 2020 dar nu mai mult de 7,5 mil EUR;
  • pentru investitiile in regiunile Vest si Ilfov: 35% dar nu mai mult de 26,25 mil EUR;
  • pentru investitii in alte regiuni decat cele mai sus amintite: 50% dar nu mai mult de 37,5 mil EUR.

Costurile eligibile in baza carora este calculat ajutorul de stat sunt costurile fara T.V.A. aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale, precum si costuri (in anumita limita) legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale. Activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca cumulativ anumite conditii de eligibilitate prevazute in Hotarare.


Criteriile de eligibilitate aferente investitiei includ:

  • investitia trebuie sa aiba o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 44 milioane lei (respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro);
  • investitia trebuie sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri;
  • investitia nu trebuie demarata inaintea primirii acordului pentru finantare de la Ministerul Finantelor Publice („MFP”).

Criterii de eligibilitate aditionale referitoare la rentabilitate, capitaluri proprii sau parti afiliate sunt prevazute specific.


Evaluarea cererilor de acord pentru finantare si selectarea proiectelor de investitii eligibile se va realiza de reprezentatii MFP in baza documentatiei depuse de solicitati ce include, printre altele, o cerere de acord pentru finantare, un plan de afaceri, un plan de investitii, etc.


MFP are obligatia de a publica pe site-ul sau data de la care se pot inregistra cereri de acord pentru finantare si bugetul anual alocat schemei.


In cadrul acestei scheme de ajutor de stat vor putea fi emise acorduri de finantare pana la data de 31 decembrie 2020, plata ajutorului de stat fiind efectuata in perioada 2015 - 2023. Bugetul maxim prevazut pentru aceasta schema de ajutor de stat este de 2.700 mil RON (aproximativ 600 mil EUR), cu posibilitatea suplimentarii, numarul estimat al beneficiarilor fiind de 150.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL