loader
Buletin juridic nr. 2 – Legea privind reglementarea activitatii de telemunca

Buletin juridic nr. 2 – Legea privind reglementarea activitatii de telemunca

Noul cadru legal intra in vigoare in trei zile de la publicare, respectiv pe 5 aprilie 2018.

Legea nr. 81/30 martie 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018

Am rezumat in cele ce urmeaza cele mai importante prevederi ale legii nr. 81/30 martie 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca (“Legea”).

 

Noul cadru legal intra in vigoare in trei zile de la publicare, respectiv pe 5 aprilie 2018.

 

Dispozitii generale

 

Legea reglementeaza, printre altele: (a) definirea conceptului de telemunca; (b) elementele esentiale pe care trebuie sa le includa contractul individual de munca; (c) obligatiile specifice ale angajatorului; (d) obligatiile specifice ale telesalariatului; (e) aspecte specifice privind verificarea activitatii telesalariatului; (f) regimul sanctionator.

 

Definirea conceptului de telemunca

 

Telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine dupa cum urmeaza: (a) in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, (b) cel putin o zi pe luna, (c) folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor, (d) si face acest lucru in mod regulat si voluntar.

 

In mod obligatoriu trebuie sa existe acordul de vointa al partilor cu privire la:


• Faptul ca salariatul respectiv exercita activitati de telemunca (exprimat in mod expres in contractul de munca);
• Organizarea programului de munca;
• Efectuarea de munca suplimentara de catre telesalariatul cu norma intreaga.

 

Elementele esentiale pe care trebuie sa le cuprinda contractul individual de munca

 

Pe langa elementele reglementate de Codul Muncii, in cazul activitatii de telemunca, contactul individual de munca trebuie sa includa prevederi specifice precum:


a) Precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
b) Precizari cu privire la perioada in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator, locul desfasurarii activitatii de telemunca, programul in care angajatorul poate verifica activitatea telesalariatului, modalitatea de evidentiere a orelor de munca ale telesalariatului, responsabilitatile partilor;
c) Masuri pe care angajatorul trebuie sa le ia pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor;
d) Conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii de telemunca.

 

Obligatiile specifice ale angajatorului

 

Angajatorul are anumite obligatii specifice in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca a telesalariatului, printre care:


• Asigurarea mijloacelor aferente tehnologiei informatiei sigure necesare prestarii muncii precum si instalarea, verificarea si intretinerea echipamentului de munca necesar (daca partile nu convin altfel);
• Asigurarea conditiilor ca telesalariatul sa primeasca instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

Obligatiile specifice ale telesalariatului

 

Telesalariatul are, printre altele, urmatoarele obligatii:


• Sa respecte cadrul legal in domeniul securitatii si sanatatii in munca si, in mod specific, sa ii permita angajatorului accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca;
• Sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate, la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa utilizeze numai echipamente care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa;
• Sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.

 

Aspecte specifice privind verificarea activitatii telesalariatului

 

Pe langa dreptul angajatorului de a avea acces, in anumite conditii, la locurile de desfasurare a activitatii de telemunca sunt reglementate anumite drepturi similare si in favoarea:


• Reprezentantilor organizatiilor sindicale sau reprezentantilor salariatilor pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului;
• Reprezentantilor autoritatilor competente pentru verificarea aplicarii cerintelor legale in domeniul sanatatii si securitatii in munca si al relatiilor de munca.

 

In cazul in care locul de desfasurare a activitatii telesalariatului este la domiciliul acestuia, accesul se acorda doar in urma notificarii in avans a telesalariatului si sub rezerva consimtamantului acestuia.

 

Regimul sanctionator

 

Legea reglementeaza o serie de contraventii pentru situatiile in care nu sunt respectate obligatii precum:
• Obligatia de a prevedea in mod expres in contractul individual de munca prestarea unei activitati in regim de telemunca;
• Obligatia de a obtine acordul telesalariatului cu norma intreaga pentru efectuarea de munca suplimentara,
• Obligatia de a incheia contractul individual de munca cu stipularea clauzelor specifice indicate de Lege.

 

Contraventiile reglementate de Legea sunt sanctionate cu amenda care variaza intre 10.000 lei si 2.000 lei. Legea ofera posibilitatea persoanei sanctionate de a achita jumatate din cuantumul acestor amenzi in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare sau, dupa caz, de la data comunicarii acestuia.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL