loader
Aprobarea Codului Administrativ – Modificari aduse regimului juridic al proprietatii publice si private detinute de stat si de unitatile administrativ-teritoriale

Aprobarea Codului Administrativ – Modificari aduse regimului juridic al proprietatii publice si private detinute de stat si de unitatile administrativ-teritoriale

Larisa-Ioana Popoviciu, Avocat Coordonator si Maria Nitulescu, Avocat Senior Reff & Asociatii

La data de 5 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Actul normativ a intrat in vigoare in aceeasi zi urmand ca o serie de dispozitii din cuprinsul acestuia, indicate in mod expres, sa intre in vigoare la o data ulterioara. Desi Codul Administrativ contine in principal prevederi privind modul de organizare si functionare a autoritatilor publice, modificari importante au fost aduse si cu privire la regimul juridic al proprietatii publice si private detinute de statul roman sau de unitatile administrativ-teritoriale („UAT”).

Acte normative continand prevederi relevante referitoare la proprietatea publica/privata au fost abrogate. Listam in mod expres Ordonanta de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, Legea administratiei publice nr. 215/2001 si Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica (cu exceptia prevederilor cuprinse in art. 6). Regimul concesionarii bunurilor proprietate publica astfel cum este reglementat de Codul Administrativ aduce o serie de elemente de noutate fata de vechea reglementare.

Reglementarea procedurii privind vanzarea bunurilor proprietate privata detinute de stat/UAT. Desi noua reglementare nu aduce modificari de substanta privind principiile unei asemenea vanzari (de exemplu, se impune ca vanzarea sa se realizeze tot prin licitatie publica si cu justificarea oportunitatii unei astfel de operatiuni), sunt stabilite conditii suplimentare in acest sens.

Spre exemplu, se prevede in mod expres ca pretul minim de vanzare va fi valoarea cea mai mare dintre (i) pretul de piata din raportul de evaluare intocmit de evaluatori autorizati si selectati prin licitatie publica si (ii) valoarea de inventar a imobilului. Raspunderea juridica privind corectitudinea stabilirii pretului inclus in raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului. Aprobarea vanzarii bunurilor proprietate privata detinute de UAT se va face prin hotararea consiliului local/judetean adoptata cu majoritate calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali/judeteni.

Exercitarea dreptului de proprietate a statului/UAT. Codul Administrativ creeaza un cadru general de reglementare a modalitatilor de exercitare a dreptului proprietate, publica sau privata, detinuta de stat/UAT. Vom regasi intre aceste modalitati, comune domeniului public si celui privat, darea in administrare, concesionarea, inchirierea si darea in folosinta gratuita. Regulile privind exercitarea dreptului de proprietate publica se vor aplica in mod corespunzator cu privire la darea in administrare, concesiunea, inchirierea si darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate privata.

In acest context, punctam insa ca prevederile particulare incluse in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii reglementand posibilitatea de a concesiona terenuri destinate construirii (detinute de stat sau de UAT) nu apar ca fiind abrogate in mod expres de Codul Administrativ.

Prevederi noi privind justificarea incetarii uzului public: Potrivit Codului Administrativ (si in linie cu reglementarea anterioara prevazuta de Legea 213/1998), trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat poate fi aprobata in masura in care se justifica temeinic incetarea uzului sau a interesului public. De retinut faptul ca sanctiunea aplicabila in cazul nerespectarii procedurii este nulitatea absoluta. O atentie sporita trebuie acordata instrumentelor de documentare a temeiniciei incetarii uzului/interesului public.

Acceptarea donatiilor si a legatelor de catre stat/UAT. Pot face obiect al donatiilor inclusiv bunurile cu privire la care exista restante de impozite si taxe. Natura si/sau valoarea  bunurilor donate vor fi elemente esentiale in determinarea autoritatii competente sa accepte donatia. 

Prevederi noi privind inventarierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului/unitatilor administrativ-teritoriale. Dispozitiile Codului Administrativ sunt mult mai detaliate in ceea ce priveste modul de inventariere a bunurilor detinute de stat sau de UAT, fiind impuse conditii suplimentare in vederea indeplinirii unei astfel de proceduri. De retinut ca nerespectarea acestor conditii poate atrage sanctiunea nulitatii absolute a hotararii de aprobare a inventarului.

Autori

foto
SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI REF SI ASOCIATII