loader

Anul 2015 aduce noi modificari ale declaratiilor 100 si 101

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2 / 05.01.2015 a fost publicat Ordinul nr. 4024 / 23.12.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1950 / 2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Modificarile si completarile vizeaza declaratia 101 privind impozitul pe profit si instructiunile de completare ale acesteia, precum si instructiunile de completare ale formularului 100.

 

In ceea ce priveste declaratia 101, au fost introduse noi randuri referitoare la:

  • veniturile din dividende;
  • veniturile din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare;
  • veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice;
  • scutirea de impozit a profitului reinvestit;
  • sumele reprezentand sponsorizare si / sau mecenat, burse private, reportate din perioada precedenta.

 

Contribuabilii platitori de impozit pe profit ce au un anul fiscal diferit de anul calendaristic, depun declaratia 101 pana pe data de 25 a celei de-a treia luni de la inchiderea anului fiscal modificat. In plus, acest act normativ modifica modul de declarare la bugetul de stat a contributiei pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii (i.e. taxa de clawback) prin intermediul formularului 100. In acest sens, sunt introduse doua noi pozitii in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat.

 

Prevederile Ordinului cu privire la declaratia 101 se aplica incepand cu declararea obligatiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014.

 

Prevederile Ordinului cu privire la formularul 100 se aplica in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Autori

foto
MAZARS ROMANIA SRL